BOB体育官网-梅西国家队荣誉:2022世界杯冠军、2021美洲杯冠军、2008奥运金牌

BOB体育官网-梅西国家队荣誉:2022世界杯冠军、2021美洲杯冠军、2008奥运金牌

BOB体育官网-梅西国家队荣誉:2022世界杯冠军、2021美洲杯冠军、2008奥运金牌

BOB体育官网-梅西国家队荣誉:2022世界杯冠军、2021美洲杯冠军、2008奥运金牌

梅西国家队荣誉:2022世界杯冠军、2021美洲杯冠军、2008奥运金牌

世界杯决赛,阿根廷战胜法国,时隔36年再夺世界杯冠军。梅西也收获了自己的第一座世界杯奖杯。

梅西国家队荣誉↓

2022世界杯冠军

2022欧美杯冠军

2021美洲杯冠军

2008奥运会冠军

U20世青赛冠军